Carregant la pàgina...

Comunicacions

Les jornades les construïm entre tots/es. Per aquest motiu, destinem un temps a comunicacions d’experiències innovadores o recerques entorn l’adult i la psicomotricitat.

Les comunicacions es presenten en format exposició oral (15 minuts). Prèviament cal lliurar l’experiència innovadora o recerca en format escrit omplint la plantilla establerta (entre 700 i 1000 paraules).

Totes les comunicacions acceptades i exposades es publicaran a les actes de les X Jornades amb ISBN. Si ho desitges, pots consultar les actes de les IX Jornades per llegir les comunicacions publicades.

 1. MODALITATS DE COMUNICACIÓ:
  1. Modalitat A: comunicacions d’Experiències Innovadores relacionades amb la temàtica de les jornades.
  2. Modalitat B:  comunicacions de Recerca relacionades amb la temàtica de les jornades.
 2. PLANTILLA PER A COMUNICACIONS: Per presentar una comunicació en qualsevol de les dues modalitats, cal descarregar-se la plantilla establerta per a cadascuna d’elles:
  1. Plantilla per a comunicacions d’experiències d’innovació
  2. Plantilla per a comunicacions de recerca
 3.   ENVIAMENT DE COMUNICACIONS:

  Les comunicacions es fan arribar a l’organització de les jornades a través de la pàgina web d’aquesta. Per fer-ho cal registrar-se com a usuari i entrar en l’aplicatiu, on els/les interessats/es podran enviar la seva plantilla degudament omplerta.
  El "registre" no implica estar inscrit/a en les jornades. Per tant, per a enviar una comunicació no cal estar inscrit/a, la qual cosa implica també fer el pagament.
  Si finalment la comunicació és acceptada, per a poder presentar-la oralment en les jornades cal que la persona o persones que la signen estiguin inscrites. Per tant, caldrà entrar a l'aplicatiu a partir de la pestanya "accès a usuaris registrats" i complentar la inscripció aportant el resguard del pagament i seleccionant els tallers en els que voldrà participar.

   
 4. DATES DEL PROCÉS D’ENVIAMENT:

  La data límit per enviar comunicacions és el diumenge 29 de setembre de 2019 a les 23:59h.

 5. ACCEPTACIÓ DE COMUNICACIONS:

  Fins el divendres 11 d’octubre de 2019 es comunicarà a tots autors/es si la seva comunicació ha estat:

  • Acceptada.
  • Acceptada amb modificacions
  • Rebutjada
  En el cas de ser acceptada amb modificacions, els autor/es podran tornar a presentar la comunicació a través de l’aplicatiu amb els canvis sol·licitats fins el dilluns 16 d’octubre de 2019. L’acceptació definitiva es comunicarà fins al 23 d’octubre.

 6. LLENGUA DE PRESENTACIÓ DE LES COMUNICACIONS:

  Es podran presentar comunicacions en llengua catalana i castellana.

 7. EXPOSICIÓ DE LES COMUNICACIONS:

  El dissabte 9 de novembre es realitzaran les exposicions de les comunicacions. Es disposaran de 20 minuts per a cadascuna d’elles. Les comunicacions estaran agrupats en “taules de comunicacions”. A cada taula es presentaran 2 comunicacions i es disposarà de 20 minuts finals per al debat, moderat per un coordinador/a de taula. Es disposarà de suport audiovisual per a complementar l’exposició si així es desitja (ordinador, projector i equip de so).

 8. PROCEDIMENT GENERAL I NORMATIVA:

  Les persones interessades en enviar una comunicació cal que omplin la plantilla establerta seguint els criteris d’acceptació. Si alguna proposta no compleix alguns dels criteris, la comunicació no podrà ser acceptada.

  Criteris d’acceptació:
  1. Totes les comunicacions han de ser treballs originals del/s autors/es que la presenten. No s’acceptaran treballs que no siguin original del/s autor/s.
  2. Totes les comunicacions hauran d’escriure’s en la plantilla establerta pels organitzadors de les Jornades. No s’acceptaran comunicacions que no es presentin amb aquesta plantilla.
  3. Les propostes de comunicacions han de complir el termini d’entrega establert. No s’acceptaran comunicacions fora d’aquest termini.
  4. El límit de paraules per a cada comunicació és d’entre 700 i 1000 sense incloure l’apartat de Bibliografia. Si s’excedeix d’aquest límit la comunicació no serà acceptada.
  5. Totes les persones que signen les comunicacions que siguin acceptades hauran d’estar matriculades en les X Jornades de Reflexió i Recerca: Psicomotricitat i Escola.
  6. Les referències bibliogràfiques han de seguir l’Estil APA-6: https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2016/145881/citrefapa_a2016.pdf